Helse og velvære

Fotterapaut Anette Salvanes

Ein fotterapeut behandlar og førebyggjer lidingar knytt til hud, musklar, skjelett og negler. Individuell rettleiing er også viktig, det er også det å finne ut årsaka til problem og lidingar.

Anette ønskjer å nå ut til unge, eldre, idrettsutøverar, anelggsarbeiderar og den vanlege mann/dame i gata. Ho kan hjelpe med forvorter, hard hud, torner, fotsvette, psoriasis, sopp i hud og negl, nedgrodd negl, sirkulasjonsforstyrringar samt muskel- og skjelettlidingar/smerter.

Ta kontakt med Anette på telefon 97032219 eller stikk innom på STAS - Ryfylke.  Dersom ho ikkje er tilgjengeleg på STAS, er ho ute på oppdrag på institusjonar og liknande.

Tilbake

Opningstider

Sand

Opningstider alle dagar:
05:30 - 22:00

Ein må i hovudsak bruke appen boots system for å kome inn på senteret. 
Medlemskapet er personleg. Tar du med deg andre inn utan avtale du er dette brudd på kontrakten og du må betale ei bot.

Resepsjontider:
Veke 26: Mandag og onsdag 10.00 - 14.00 Fredag via mail/facebook
Ubetjent 1. juli - 8. august grunna ferie
Veke 32 - 33 betjent via mail, facebook, og etter avtale

Kontakt oss på
post@stas-ryfylke.no

Følg oss gjerne på facebook og instagram.


 

Følg oss på sosiale medier

Påmelding til timar

Gå til påmelding
Design og utforming | OMEGA Design